• <mark id="bfb3w"><ruby id="bfb3w"></ruby></mark>
   1. <blockquote id="bfb3w"><sup id="bfb3w"></sup></blockquote>

    <thead id="bfb3w"><sup id="bfb3w"></sup></thead>

    天气预报

    下载省会级城市 最高 / 最低 气温预报,比拼冷热更方便
    县/区 今天周日 (05月19日) 白天 今天周日 (05月19日) 夜间
    天气状况 风力方向 最高温度 天气状况 风力方向 最低温度
    昆明
    昆明 少云

    少云

    西南风 4 31℃ 少云

    少云

    西南风 4 16℃
    寻甸 局部多云

    局部多云

    西南风 4 28℃ 零散雷雨

    零散雷雨

    西南风 4 16℃
    晋宁 局部多云

    局部多云

    西南风 4 28℃ 少云

    少云

    西南风 4 16℃
    宜良 晴

    西南风 4 32℃ 少云

    少云

    西南风 4 17℃
    石林 雷雨

    雷雨

    南风 3 24℃ 雷雨

    雷雨

    南风 3 14℃
    呈贡 零散雷雨

    零散雷雨

    南风 3 26℃ 雷雨

    雷雨

    南风 3 15℃
    富民 零散雷雨

    零散雷雨

    西南偏南风 4 27℃ 雷雨

    雷雨

    西南偏南风 4 15℃
    嵩明 局部多云

    局部多云

    西南风 4 29℃ 零散雷雨

    零散雷雨

    西南风 4 16℃
    禄劝 零散雷雨

    零散雷雨

    南风 3 27℃ 雷雨

    雷雨

    南风 3 15℃
    安宁 零散阵雨

    零散阵雨

    西南风 4 30℃ 雷雨

    雷雨

    西南风 4 16℃
    大理
    大理 局部多云

    局部多云

    西南风 3 28℃ 少云

    少云

    西南风 3 14℃
    云龙 少云

    少云

    西南偏西风 3 29℃ 晴

    西南偏西风 3 14℃
    漾濞 少云

    少云

    西南偏西风 3 28℃ 晴

    西南偏西风 3 14℃
    永平 少云

    少云

    西南偏西风 3 31℃ 晴

    西南偏西风 3 16℃
    宾川 少云

    少云

    西南偏西风 3 28℃ 晴

    西南偏西风 3 14℃
    弥渡 少云

    少云

    西南偏西风 3 29℃ 晴

    西南偏西风 3 14℃
    祥云 少云

    少云

    西南偏西风 3 29℃ 晴

    西南偏西风 3 14℃
    巍山 少云

    少云

    西南风 3 29℃ 晴

    西南风 3 14℃
    剑川 局部多云

    局部多云

    西南风 3 28℃ 局部多云

    局部多云

    西南风 3 14℃
    洱源 少云

    少云

    西南风 3 29℃ 晴

    西南风 3 14℃
    鹤庆 少云

    少云

    西南风 3 28℃ 局部多云

    局部多云

    西南风 3 14℃
    南涧 少云

    少云

    西南偏西风 3 29℃ 少云

    少云

    西南偏西风 3 14℃
    红河
    红河 局部多云

    局部多云

    西南偏南风 3 39℃ 雷雨

    雷雨

    西南偏南风 3 24℃
    石屏 局部多云

    局部多云

    西南偏南风 3 39℃ 雷雨

    雷雨

    西南偏南风 3 24℃
    建水 零散雷雨

    零散雷雨

    南风 3 28℃ 雷雨

    雷雨

    南风 3 18℃
    元阳 局部多云

    局部多云

    西南偏南风 3 29℃ 零散雷雨

    零散雷雨

    西南偏南风 3 18℃
    开远 局部雷雨

    局部雷雨

    南风 3 27℃ 零散雷雨

    零散雷雨

    南风 3 18℃
    个旧 少云

    少云

    西南偏南风 3 33℃ 局部多云

    局部多云

    西南偏南风 3 19℃
    蒙自 零散雷雨

    零散雷雨

    南风 3 27℃ 零散雷雨

    零散雷雨

    南风 3 18℃
    屏边 雷雨

    雷雨

    东南偏南风 2 32℃ 雷雨

    雷雨

    东南偏南风 2 23℃
    泸西 雷雨

    雷雨

    南风 3 24℃ 雷雨

    雷雨

    南风 3 14℃
    金平 雷雨

    雷雨

    南风 3 27℃ 零散雷雨

    零散雷雨

    南风 3 18℃
    河口 零散雷雨

    零散雷雨

    东南偏南风 2 32℃ 雷雨

    雷雨

    东南偏南风 2 24℃
    曲靖
    沾益 雷雨

    雷雨

    南风 3 25℃ 雷雨

    雷雨

    南风 3 14℃
    陆良 零散雷雨

    零散雷雨

    西南偏南风 3 27℃ 雷雨

    雷雨

    西南偏南风 3 14℃
    富源 零散雷雨

    零散雷雨

    西南偏南风 4 26℃ 雷雨

    雷雨

    西南偏南风 4 14℃
    罗平 局部多云

    局部多云

    西南风 4 29℃ 雷雨

    雷雨

    西南风 4 16℃
    会泽 雨

    南风 3 24℃ 雷雨

    雷雨

    南风 3 13℃
    宣威 局部多云

    局部多云

    西南风 4 29℃ 局部多云

    局部多云

    西南风 4 17℃
    保山
    保山 少云

    少云

    西南偏西风 3 31℃ 晴

    西南偏西风 3 16℃
    龙陵 少云

    少云

    西风 3 25℃ 少云

    少云

    西风 3 12℃
    施甸 少云

    少云

    西南偏西风 3 31℃ 晴

    西南偏西风 3 16℃
    昌宁 少云

    少云

    西风 3 31℃ 晴

    西风 3 16℃
    腾冲 局部多云

    局部多云

    西风 3 24℃ 少云

    少云

    西风 3 11℃
    文山
    文山 零散雷雨

    零散雷雨

    东南偏南风 3 22℃ 雷雨

    雷雨

    东南偏南风 3 16℃
    西畴 雷雨

    雷雨

    东南偏东风 3 21℃ 雷雨

    雷雨

    东南偏东风 3 16℃
    麻栗坡 零散雷雨

    零散雷雨

    南风 2 24℃ 雷雨

    雷雨

    南风 2 17℃
    砚山 零散雷雨

    零散雷雨

    南风 3 22℃ 零散雷雨

    零散雷雨

    南风 3 16℃
    丘北 雷雨

    雷雨

    东南风 3 21℃ 雷雨

    雷雨

    东南风 3 15℃
    广南 零散雷雨

    零散雷雨

    东南偏南风 3 26℃ 雷雨

    雷雨

    东南偏南风 3 17℃
    富宁 雷雨

    雷雨

    东北风 2 23℃ 零散雷雨

    零散雷雨

    东北风 2 18℃
    玉溪
    玉溪 零散雷雨

    零散雷雨

    西南风 4 27℃ 雷雨

    雷雨

    西南风 4 15℃
    澄江 晴

    西南风 4 31℃ 少云

    少云

    西南风 4 16℃
    江川 零散雷雨

    零散雷雨

    南风 3 27℃ 零散雷雨

    零散雷雨

    南风 3 16℃
    通海 局部多云

    局部多云

    西南风 4 28℃ 少云

    少云

    西南风 4 16℃
    华宁 晴

    西南风 4 30℃ 零散雷雨

    零散雷雨

    西南风 4 16℃
    新平 局部多云

    局部多云

    西南偏南风 3 38℃ 雷雨

    雷雨

    西南偏南风 3 24℃
    易门 零散雷雨

    零散雷雨

    西南偏南风 4 27℃ 雷雨

    雷雨

    西南偏南风 4 15℃
    峨山 少云

    少云

    西南偏南风 3 40℃ 雷雨

    雷雨

    西南偏南风 3 24℃
    元江 晴

    西南风 3 42℃ 少云

    少云

    西南风 3 26℃
    楚雄
    楚雄 少云

    少云

    西南风 4 30℃ 局部多云

    局部多云

    西南风 4 16℃
    大姚 少云

    少云

    西南风 3 37℃ 少云

    少云

    西南风 3 23℃
    元谋 少云

    少云

    西南风 3 36℃ 零散雷雨

    零散雷雨

    西南风 3 21℃
    姚安 少云

    少云

    西南风 4 32℃ 局部多云

    局部多云

    西南风 4 16℃
    牟定 少云

    少云

    西南风 4 31℃ 局部多云

    局部多云

    西南风 4 16℃
    南华 局部多云

    局部多云

    西南风 3 30℃ 局部多云

    局部多云

    西南风 3 16℃
    禄丰 局部多云

    局部多云

    西南偏南风 3 29℃ 局部多云

    局部多云

    西南偏南风 3 15℃
    双柏 少云

    少云

    西南风 4 31℃ 局部多云

    局部多云

    西南风 4 16℃
    永仁 局部多云

    局部多云

    西南风 4 37℃ 晴

    西南风 4 22℃
    普洱
    普洱 局部多云

    局部多云

    西南偏南风 3 33℃ 阴天

    阴天

    西南偏南风 3 19℃
    景谷 晴

    西南偏西风 3 23℃ 晴

    西南偏西风 3 9℃
    景东 少云

    少云

    西南偏西风 3 23℃ 零散雷雨

    零散雷雨

    西南偏西风 3 8℃
    澜沧 少云

    少云

    西南偏西风 3 36℃ 局部多云

    局部多云

    西南偏西风 3 20℃
    墨江 少云

    少云

    西南偏南风 3 40℃ 雷雨

    雷雨

    西南偏南风 3 24℃
    江城 雷雨

    雷雨

    东南偏南风 3 26℃ 雷雨

    雷雨

    东南偏南风 3 16℃
    孟连 少云

    少云

    西南偏西风 3 35℃ 阴天

    阴天

    西南偏西风 3 20℃
    西盟 局部多云

    局部多云

    西南偏西风 3 35℃ 雷雨

    雷雨

    西南偏西风 3 21℃
    镇沅 局部多云

    局部多云

    西南风 3 39℃ 局部多云

    局部多云

    西南风 3 26℃
    宁洱 零散雷雨

    零散雷雨

    西南风 3 33℃ 零散雷雨

    零散雷雨

    西南风 3 19℃
    昭通
    昭通 阴天

    阴天

    东风 3 20℃ 阵雨

    阵雨

    东风 3 12℃
    鲁甸 零散阵雨

    零散阵雨

    东北偏北风 3 20℃ 阵雨

    阵雨

    东北偏北风 3 11℃
    镇雄 阵雨

    阵雨

    西北偏北风 3 19℃ 雷雨

    雷雨

    西北偏北风 3 12℃
    巧家 零散阵雨

    零散阵雨

    南风 3 28℃ 阵雨

    阵雨

    南风 3 17℃
    绥江 局部多云

    局部多云

    西北偏北风 2 25℃ 零散阵雨

    零散阵雨

    西北偏北风 2 19℃
    永善 阴天

    阴天

    东北偏北风 2 24℃ 阵雨

    阵雨

    东北偏北风 2 16℃
    盐津 阵雨

    阵雨

    北风 2 22℃ 阵雨

    阵雨

    北风 2 16℃
    大关 多云

    多云

    东北风 3 19℃ 阵雨

    阵雨

    东北风 3 12℃
    水富 局部多云

    局部多云

    东南偏东风 2 28℃ 少云

    少云

    东南偏东风 2 18℃
    临沧
    沧源 局部多云

    局部多云

    西南偏西风 3 33℃ 阴天

    阴天

    西南偏西风 3 19℃
    耿马 局部多云

    局部多云

    西南偏西风 3 34℃ 局部多云

    局部多云

    西南偏西风 3 19℃
    双江 少云

    少云

    西南偏西风 3 35℃ 局部多云

    局部多云

    西南偏西风 3 19℃
    凤庆 少云

    少云

    西南偏西风 3 23℃ 零散雷雨

    零散雷雨

    西南偏西风 3 9℃
    永德 少云

    少云

    西南偏西风 3 25℃ 少云

    少云

    西南偏西风 3 13℃
    云县 少云

    少云

    西南偏西风 3 23℃ 局部多云

    局部多云

    西南偏西风 3 9℃
    镇康 少云

    少云

    西南偏西风 3 24℃ 少云

    少云

    西南偏西风 3 13℃
    怒江
    怒江 少云

    少云

    西风 3 33℃ 少云

    少云

    西风 3 20℃
    福贡 阵雨

    阵雨

    西南风 2 26℃ 局部多云

    局部多云

    西南风 2 14℃
    兰坪 少云

    少云

    西风 2 19℃ 晴

    西风 2 6℃
    六库 少云

    少云

    西风 3 33℃ 少云

    少云

    西风 3 20℃
    迪庆
    香格里拉 零散雷雨

    零散雷雨

    西南风 3 14℃ 局部多云

    局部多云

    西南风 3 4℃
    德钦 零散阵雨

    零散阵雨

    西南风 3 15℃ 零散阵雨

    零散阵雨

    西南风 3 4℃
    维西 阵雨

    阵雨

    西风 2 18℃ 阵雨

    阵雨

    西风 2 7℃
    中甸 阵雨

    阵雨

    西南风 2 16℃ 零散阵雨

    零散阵雨

    西南风 2 4℃
    丽江
    丽江 局部多云

    局部多云

    西南偏西风 3 31℃ 少云

    少云

    西南偏西风 3 13℃
    永胜 局部多云

    局部多云

    西南偏西风 3 29℃ 局部多云

    局部多云

    西南偏西风 3 13℃
    宁蒗 少云

    少云

    西南风 3 28℃ 少云

    少云

    西南风 3 14℃
    德宏
    德宏 少云

    少云

    西风 3 25℃ 晴

    西风 3 12℃
    陇川 晴

    西南偏西风 3 36℃ 晴

    西南偏西风 3 22℃
    盈江 少云

    少云

    西南偏西风 3 36℃ 雷雨

    雷雨

    西南偏西风 3 22℃
    瑞丽 少云

    少云

    西南偏西风 3 35℃ 少云

    少云

    西南偏西风 3 21℃
    ?#27721;?/a> 少云

    少云

    西风 3 25℃ 少云

    少云

    西风 3 13℃
    潞西 少云

    少云

    西南偏西风 3 25℃ 晴

    西南偏西风 3 12℃
    西双版纳
    景洪 阴天

    阴天

    西南偏南风 3 38℃ 阴天

    阴天

    西南偏南风 3 23℃
    勐海 阴天

    阴天

    南风 3 36℃ 雷雨

    雷雨

    南风 3 23℃
    福建22选5开奖规则
   2. <mark id="bfb3w"><ruby id="bfb3w"></ruby></mark>
     1. <blockquote id="bfb3w"><sup id="bfb3w"></sup></blockquote>

      <thead id="bfb3w"><sup id="bfb3w"></sup></thead>

     2. <mark id="bfb3w"><ruby id="bfb3w"></ruby></mark>
       1. <blockquote id="bfb3w"><sup id="bfb3w"></sup></blockquote>

        <thead id="bfb3w"><sup id="bfb3w"></sup></thead>