• <mark id="bfb3w"><ruby id="bfb3w"></ruby></mark>
   1. <blockquote id="bfb3w"><sup id="bfb3w"></sup></blockquote>

    <thead id="bfb3w"><sup id="bfb3w"></sup></thead>

    天气预报

    下载省会级城市 最高 / 最低 气温预报,比拼冷热更方便
    县/区 今天周三 (05月22日) 白天 今天周三 (05月22日) 夜间
    天气状况 风力方向 最高温度 天气状况 风力方向 最低温度
    拉萨
    拉萨 零散阵雨

    零散阵雨

    东南偏南风 2 19℃ 阵雨

    阵雨

    东南偏南风 2 7℃
    当雄 雨夹雪

    雨夹雪

    南风 2 6℃ 雪

    南风 2 -3℃
    尼木 局部多云

    局部多云

    西南偏南风 2 17℃ 零散阵雨

    零散阵雨

    西南偏南风 2 4℃
    林周 局部多云

    局部多云

    西南偏南风 2 18℃ 局部多云

    局部多云

    西南偏南风 2 7℃
    曲水 零散阵雨

    零散阵雨

    西南风 2 17℃ 零散阵雨

    零散阵雨

    西南风 2 5℃
    达孜 局部多云

    局部多云

    西南偏南风 2 18℃ 局部多云

    局部多云

    西南偏南风 2 7℃
    墨竹工卡 局部多云

    局部多云

    西南偏南风 2 18℃ 阵雨

    阵雨

    西南偏南风 2 7℃
    日喀则
    日喀则 局部多云

    局部多云

    西南偏南风 3 21℃ 局部多云

    局部多云

    西南偏南风 3 6℃
    拉孜 局部多云

    局部多云

    西风 3 18℃ 局部多云

    局部多云

    西风 3 3℃
    南木林 局部多云

    局部多云

    西南风 3 20℃ 局部多云

    局部多云

    西南风 3 6℃
    定日 少云

    少云

    西南偏西风 3 13℃ 局部多云

    局部多云

    西南偏西风 3 -1℃
    江孜 少云

    少云

    西南偏南风 3 21℃ 局部多云

    局部多云

    西南偏南风 3 6℃
    帕里 零散阵雨

    零散阵雨

    西南风 2 6℃ 零散阵雨

    零散阵雨

    西南风 2 -2℃
    仲巴 局部多云

    局部多云

    西南偏西风 4 8℃ 局部多云

    局部多云

    西南偏西风 4 -4℃
    萨嘎 雨

    南风 2 6℃ 雨夹雪

    雨夹雪

    南风 2 -1℃
    吉隆 雨

    南风 2 6℃ 雨夹雪

    雨夹雪

    南风 2 -1℃
    昂仁 晴

    西南风 3 10℃ 晴

    西南风 3 -2℃
    定结 少云

    少云

    西南偏西风 3 13℃ 局部多云

    局部多云

    西南偏西风 3 -1℃
    谢通门 局部多云

    局部多云

    西南偏西风 3 19℃ 局部多云

    局部多云

    西南偏西风 3 3℃
    岗巴 阴天

    阴天

    西南偏南风 3 1℃ 局部多云

    局部多云

    西南偏南风 3 -7℃
    白朗 局部多云

    局部多云

    西南风 3 11℃ 局部多云

    局部多云

    西南风 3 -3℃
    亚东 阵雨

    阵雨

    西南偏南风 2 7℃ 零散阵雪

    零散阵雪

    西南偏南风 2 -1℃
    ?#24503;?/a> 局部多云

    局部多云

    西南风 3 10℃ 局部多云

    局部多云

    西南风 3 -3℃
    仁布 局部多云

    局部多云

    西南偏南风 3 10℃ 局部多云

    局部多云

    西南偏南风 3 -3℃
    山南
    山南 零散阵雨

    零散阵雨

    东南风 2 22℃ 阴天

    阴天

    东南风 2 7℃
    贡嘎 局部多云

    局部多云

    东南偏南风 2 18℃ 阵雨

    阵雨

    东南偏南风 2 5℃
    札囊 少云

    少云

    西南风 2 18℃ 局部多云

    局部多云

    西南风 2 5℃
    加查 局部多云

    局部多云

    南风 2 21℃ 零散阵雨

    零散阵雨

    南风 2 8℃
    浪卡子 局部多云

    局部多云

    南风 3 6℃ 局部多云

    局部多云

    南风 3 -5℃
    错那 阵雨

    阵雨

    西南偏南风 3 9℃ 雨夹雪

    雨夹雪

    西南偏南风 3 2℃
    隆子 阵雨

    阵雨

    东南风 2 16℃ 阴天

    阴天

    东南风 2 3℃
    泽当 局部多云

    局部多云

    南风 2 19℃ 局部多云

    局部多云

    南风 2 8℃
    洛扎 局部多云

    局部多云

    西南偏南风 3 5℃ 局部多云

    局部多云

    西南偏南风 3 -4℃
    措美 阵雨

    阵雨

    西南偏南风 3 11℃ 局部多云

    局部多云

    西南偏南风 3 -2℃
    琼结 局部多云

    局部多云

    南风 2 19℃ 局部多云

    局部多云

    南风 2 7℃
    曲松 局部多云

    局部多云

    南风 2 19℃ 零散阵雨

    零散阵雨

    南风 2 7℃
    林芝
    波密 零散阵雨

    零散阵雨

    西南偏南风 2 13℃ 阵雨

    阵雨

    西南偏南风 2 6℃
    米林 阵雨

    阵雨

    东南偏南风 2 16℃ 阵雨

    阵雨

    东南偏南风 2 9℃
    察隅 冻毛毛雨

    冻毛毛雨

    西南风 2 0℃ 阵雪

    阵雪

    西南风 2 -5℃
    工布江达 雷雨

    雷雨

    东南偏南风 2 6℃ 阵雪

    阵雪

    东南偏南风 2 -1℃
    朗县 雨夹雪

    雨夹雪

    东南偏南风 2 4℃ 阵雪

    阵雪

    东南偏南风 2 -1℃
    墨脱 零散阵雨

    零散阵雨

    南风 2 24℃ 阵雨

    阵雨

    南风 2 17℃
    昌都
    昌都 零散阵雨

    零散阵雨

    西南风 2 16℃ 局部多云

    局部多云

    西南风 2 6℃
    边坝 阴天

    阴天

    南风 2 -3℃ 雪

    南风 2 -7℃
    洛隆 多云

    多云

    西南偏南风 2 1℃ 多云

    多云

    西南偏南风 2 -3℃
    左贡 局部多云

    局部多云

    西南风 2 10℃ 局部多云

    局部多云

    西南风 2 -1℃
    芒康 局部多云

    局部多云

    西南偏南风 3 11℃ 阴天

    阴天

    西南偏南风 3 -1℃
    类乌齐 雨

    西南风 2 12℃ 多云

    多云

    西南风 2 1℃
    八宿 局部多云

    局部多云

    西南风 3 5℃ 多云

    多云

    西南风 3 -5℃
    江达 零散阵雨

    零散阵雨

    西南偏西风 2 8℃ 局部多云

    局部多云

    西南偏西风 2 -3℃
    察雅 零散阵雨

    零散阵雨

    西南风 2 12℃ 局部多云

    局部多云

    西南风 2 1℃
    ?#26412;?/a> 零散阵雨

    零散阵雨

    西南偏南风 2 9℃ 雨雪混合

    雨雪混合

    西南偏南风 2 -2℃
    那曲
    那曲 雨夹雪

    雨夹雪

    西南偏西风 3 10℃ 局部多云

    局部多云

    西南偏西风 3 -1℃
    嘉黎 雪

    东南偏南风 2 -2℃ 雪

    东南偏南风 2 -7℃
    班戈 零散阵雨

    零散阵雨

    西风 3 8℃ 局部多云

    局部多云

    西风 3 -2℃
    安多 雨夹雪

    雨夹雪

    西北偏西风 3 7℃ 零散雷雨

    零散雷雨

    西北偏西风 3 -1℃
    索县 阴天

    阴天

    西南风 2 12℃ 雨夹雪

    雨夹雪

    西南风 2 1℃
    巴青 阵雨

    阵雨

    南风 2 9℃ 雷雨

    雷雨

    南风 2 1℃
    双湖 阴天

    阴天

    西南偏西风 3 9℃ 局部多云

    局部多云

    西南偏西风 3 -2℃
    阿里
    阿里 少云

    少云

    西南偏南风 2 2℃ 局部多云

    局部多云

    西南偏南风 2 -6℃
    改则 阵雪

    阵雪

    南风 3 2℃ 阵雪

    阵雪

    南风 3 -5℃
    申扎 阴天

    阴天

    西风 3 11℃ 多云

    多云

    西风 3 -1℃
    狮泉河 局部多云

    局部多云

    西南偏西风 3 10℃ 晴

    西南偏西风 3 -2℃
    普兰 少云

    少云

    西南偏南风 2 2℃ 局部多云

    局部多云

    西南偏南风 2 -6℃
    札达 少云

    少云

    西南偏西风 3 9℃ 局部多云

    局部多云

    西南偏西风 3 -2℃
    日土 局部多云

    局部多云

    西南偏西风 3 9℃ 局部多云

    局部多云

    西南偏西风 3 -2℃
    革吉 局部多云

    局部多云

    西南偏南风 2 5℃ 局部多云

    局部多云

    西南偏南风 2 -6℃
    措勤 少云

    少云

    西北偏西风 3 11℃ 局部多云

    局部多云

    西北偏西风 3 -3℃
    福建22选5开奖规则
   2. <mark id="bfb3w"><ruby id="bfb3w"></ruby></mark>
     1. <blockquote id="bfb3w"><sup id="bfb3w"></sup></blockquote>

      <thead id="bfb3w"><sup id="bfb3w"></sup></thead>

     2. <mark id="bfb3w"><ruby id="bfb3w"></ruby></mark>
       1. <blockquote id="bfb3w"><sup id="bfb3w"></sup></blockquote>

        <thead id="bfb3w"><sup id="bfb3w"></sup></thead>