• <mark id="bfb3w"><ruby id="bfb3w"></ruby></mark>
   1. <blockquote id="bfb3w"><sup id="bfb3w"></sup></blockquote>

    <thead id="bfb3w"><sup id="bfb3w"></sup></thead>

    天气预报

    下载省会级城市 最高 / 最低 气温预报,比拼冷热更方便
    县/区 今天周三 (05月15日) 白天 今天周三 (05月15日) 夜间
    天气状况 风力方向 最高温度 天气状况 风力方向 最低温度
    西安
    西安 局部多云

    局部多云

    东北偏东风 2 27℃ 局部多云

    局部多云

    东北偏东风 2 17℃
    长安 局部多云

    局部多云

    东北风 1 24℃ 局部多云

    局部多云

    东北风 1 11℃
    临潼 局部多云

    局部多云

    东北偏北风 2 24℃ 局部多云

    局部多云

    东北偏北风 2 11℃
    蓝田 局部多云

    局部多云

    北风 2 24℃ 局部多云

    局部多云

    北风 2 11℃
    周至 少云

    少云

    东风 2 27℃ 局部多云

    局部多云

    东风 2 14℃
    户县 局部多云

    局部多云

    东风 2 24℃ 阴天

    阴天

    东风 2 11℃
    高陵 局部多云

    局部多云

    东北偏北风 2 26℃ 局部多云

    局部多云

    东北偏北风 2 13℃
    咸阳
    咸阳 局部多云

    局部多云

    东北偏东风 2 27℃ 局部多云

    局部多云

    东北偏东风 2 14℃
    三原 局部多云

    局部多云

    东北偏东风 2 27℃ 局部多云

    局部多云

    东北偏东风 2 17℃
    礼泉 局部多云

    局部多云

    东风 2 25℃ 阴天

    阴天

    东风 2 13℃
    永寿 少云

    少云

    东北风 2 26℃ 局部多云

    局部多云

    东北风 2 16℃
    淳化 少云

    少云

    东南偏东风 2 22℃ 阴天

    阴天

    东南偏东风 2 9℃
    泾阳 阴天

    阴天

    东北风 2 26℃ 局部多云

    局部多云

    东北风 2 16℃
    武功 少云

    少云

    东北偏东风 2 23℃ 局部多云

    局部多云

    东北偏东风 2 13℃
    乾县 局部多云

    局部多云

    东风 2 25℃ 阴天

    阴天

    东风 2 13℃
    彬县 局部多云

    局部多云

    东南风 2 22℃ 局部多云

    局部多云

    东南风 2 7℃
    长武 局部多云

    局部多云

    东南风 2 22℃ 局部多云

    局部多云

    东南风 2 7℃
    旬邑 局部多云

    局部多云

    东风 2 21℃ 局部多云

    局部多云

    东风 2 10℃
    兴平 少云

    少云

    东北风 2 27℃ 阴天

    阴天

    东北风 2 15℃
    延安
    延安 少云

    少云

    西北风 2 22℃ 少云

    少云

    西北风 2 8℃
    延长 少云

    少云

    西北风 2 22℃ 局部多云

    局部多云

    西北风 2 7℃
    子长 晴

    西北偏北风 3 23℃ 少云

    少云

    西北偏北风 3 10℃
    宜川 晴

    西北风 4 22℃ 少云

    少云

    西北风 4 8℃
    富县 少云

    少云

    东北偏东风 3 24℃ 局部多云

    局部多云

    东北偏东风 3 12℃
    志丹 少云

    少云

    西北风 3 21℃ 局部多云

    局部多云

    西北风 3 4℃
    甘泉 局部多云

    局部多云

    北风 3 23℃ 零散阵雨

    零散阵雨

    北风 3 13℃
    洛川 局部多云

    局部多云

    东北风 3 22℃ 局部多云

    局部多云

    东北风 3 10℃
    黄陵 少云

    少云

    东北偏东风 3 24℃ 局部多云

    局部多云

    东北偏东风 3 12℃
    黄龙 晴

    西北偏北风 2 23℃ 少云

    少云

    西北偏北风 2 8℃
    吴起 少云

    少云

    西北风 3 21℃ 局部多云

    局部多云

    西北风 3 4℃
    榆林
    榆林 少云

    少云

    西北偏西风 3 20℃ 局部多云

    局部多云

    西北偏西风 3 6℃
    府谷 晴

    西北风 4 22℃ 晴

    西北风 4 6℃
    佳县 晴

    西北偏北风 3 24℃ 少云

    少云

    西北偏北风 3 10℃
    定边 少云

    少云

    东风 3 22℃ 局部多云

    局部多云

    东风 3 9℃
    靖边 少云

    少云

    西北偏西风 2 18℃ 局部多云

    局部多云

    西北偏西风 2 4℃
    米脂 晴

    西北风 3 24℃ 少云

    少云

    西北风 3 9℃
    子洲 晴

    西北偏北风 4 26℃ 晴

    西北偏北风 4 12℃
    绥德 晴

    北风 3 26℃ 少云

    少云

    北风 3 12℃
    吴堡 晴

    西北偏北风 3 24℃ 少云

    少云

    西北偏北风 3 12℃
    清涧 少云

    少云

    西北偏北风 3 25℃ 少云

    少云

    西北偏北风 3 8℃
    榆阳 少云

    少云

    西北偏西风 3 22℃ 局部多云

    局部多云

    西北偏西风 3 10℃
    渭南
    渭南 阵雨

    阵雨

    东北风 2 27℃ 阵雨

    阵雨

    东北风 2 17℃
    潼关 局部多云

    局部多云

    2 25℃ 少云

    少云

    2 12℃
    大荔 局部多云

    局部多云

    北风 2 26℃ 局部多云

    局部多云

    北风 2 12℃
    白水 局部多云

    局部多云

    西北偏西风 2 22℃ 局部多云

    局部多云

    西北偏西风 2 8℃
    富平 局部多云

    局部多云

    北风 2 25℃ 阴天

    阴天

    北风 2 13℃
    澄城 晴

    西北偏北风 3 19℃ 少云

    少云

    西北偏北风 3 7℃
    合阳 少云

    少云

    东北偏北风 2 27℃ 局部多云

    局部多云

    东北偏北风 2 17℃
    韩城 局部多云

    局部多云

    西北风 2 26℃ 局部多云

    局部多云

    西北风 2 14℃
    华阴 多云

    多云

    东北风 2 18℃ 阴天

    阴天

    东北风 2 11℃
    商洛
    商洛 局部多云

    局部多云

    西北偏北风 2 23℃ 局部多云

    局部多云

    西北偏北风 2 10℃
    洛南 局部多云

    局部多云

    西北风 2 24℃ 局部多云

    局部多云

    西北风 2 10℃
    柞水 局部多云

    局部多云

    东北风 2 26℃ 局部多云

    局部多云

    东北风 2 13℃
    商州 局部多云

    局部多云

    西北偏北风 2 22℃ 阴天

    阴天

    西北偏北风 2 9℃
    镇安 局部多云

    局部多云

    东南偏南风 2 22℃ 局部多云

    局部多云

    东南偏南风 2 8℃
    丹凤 局部多云

    局部多云

    东风 2 24℃ 局部多云

    局部多云

    东风 2 11℃
    商南 局部多云

    局部多云

    东北偏北风 2 24℃ 阴天

    阴天

    东北偏北风 2 13℃
    山阳 阵雨

    阵雨

    东北风 2 21℃ 阴天

    阴天

    东北风 2 13℃
    安康
    安康 阵雨

    阵雨

    东北风 2 24℃ 阴天

    阴天

    东北风 2 16℃
    紫阳 局部多云

    局部多云

    东风 2 26℃ 局部多云

    局部多云

    东风 2 13℃
    汉阴 局部多云

    局部多云

    东北偏东风 2 27℃ 局部多云

    局部多云

    东北偏东风 2 14℃
    旬阳 少云

    少云

    东北偏东风 2 27℃ 局部多云

    局部多云

    东北偏东风 2 16℃
    岚皋 局部多云

    局部多云

    东风 2 26℃ 晴

    东风 2 14℃
    平利 局部多云

    局部多云

    东风 2 26℃ 局部多云

    局部多云

    东风 2 13℃
    白河 多云

    多云

    西风 2 21℃ 阴天

    阴天

    西风 2 12℃
    镇坪 零散阵雨

    零散阵雨

    东北偏东风 2 27℃ 阵雨

    阵雨

    东北偏东风 2 18℃
    宁陕 局部多云

    局部多云

    东南偏南风 2 19℃ 局部多云

    局部多云

    东南偏南风 2 7℃
    汉中
    汉中 局部多云

    局部多云

    东北偏东风 2 27℃ 零散阵雨

    零散阵雨

    东北偏东风 2 16℃
    勉县 局部多云

    局部多云

    东北风 2 24℃ 局部多云

    局部多云

    东北风 2 15℃
    留坝 局部多云

    局部多云

    东南风 2 18℃ 局部多云

    局部多云

    东南风 2 7℃
    城固 局部多云

    局部多云

    东北偏东风 2 26℃ 阴天

    阴天

    东北偏东风 2 15℃
    西乡 零散阵雨

    零散阵雨

    东北风 2 24℃ 阴天

    阴天

    东北风 2 16℃
    佛坪 局部多云

    局部多云

    东南偏南风 2 19℃ 局部多云

    局部多云

    东南偏南风 2 7℃
    宁强 局部多云

    局部多云

    东风 2 19℃ 阴天

    阴天

    东风 2 11℃
    南郑 零散阵雨

    零散阵雨

    东北风 2 23℃ 局部多云

    局部多云

    东北风 2 16℃
    镇巴 阴天

    阴天

    东北风 3 22℃ 阵雨

    阵雨

    东北风 3 16℃
    宝鸡
    宝鸡 局部多云

    局部多云

    东北偏东风 2 26℃ 阴天

    阴天

    东北偏东风 2 13℃
    麟游 局部多云

    局部多云

    东北风 2 23℃ 局部多云

    局部多云

    东北风 2 12℃
    岐山 局部多云

    局部多云

    东北偏东风 2 24℃ 局部多云

    局部多云

    东北偏东风 2 13℃
    凤翔 局部多云

    局部多云

    东北风 2 22℃ 局部多云

    局部多云

    东北风 2 14℃
    扶风 局部多云

    局部多云

    东北偏东风 2 23℃ 多云

    多云

    东北偏东风 2 11℃
    眉县 局部多云

    局部多云

    东北风 2 24℃ 多云

    多云

    东北风 2 12℃
    太白 局部多云

    局部多云

    东南偏南风 2 19℃ 局部多云

    局部多云

    东南偏南风 2 7℃
    凤县 阴天

    阴天

    东北风 2 22℃ 阵雨

    阵雨

    东北风 2 13℃
    陈仓 局部多云

    局部多云

    东北偏东风 2 26℃ 阴天

    阴天

    东北偏东风 2 13℃
    铜川
    铜川 局部多云

    局部多云

    西风 2 21℃ 局部多云

    局部多云

    西风 2 8℃
    耀县 多云

    多云

    东北偏北风 2 23℃ 局部多云

    局部多云

    东北偏北风 2 13℃
    宜君 局部多云

    局部多云

    西北偏北风 2 21℃ 局部多云

    局部多云

    西北偏北风 2 7℃
    耀州 局部多云

    局部多云

    东北偏北风 2 26℃ 局部多云

    局部多云

    东北偏北风 2 13℃
    杨凌
    杨凌 局部多云

    局部多云

    东南风 2 24℃ 局部多云

    局部多云

    东南风 2 10℃
    福建22选5开奖规则
   2. <mark id="bfb3w"><ruby id="bfb3w"></ruby></mark>
     1. <blockquote id="bfb3w"><sup id="bfb3w"></sup></blockquote>

      <thead id="bfb3w"><sup id="bfb3w"></sup></thead>

     2. <mark id="bfb3w"><ruby id="bfb3w"></ruby></mark>
       1. <blockquote id="bfb3w"><sup id="bfb3w"></sup></blockquote>

        <thead id="bfb3w"><sup id="bfb3w"></sup></thead>