• <mark id="bfb3w"><ruby id="bfb3w"></ruby></mark>
   1. <blockquote id="bfb3w"><sup id="bfb3w"></sup></blockquote>

    <thead id="bfb3w"><sup id="bfb3w"></sup></thead>

    天气预报

    下载省会级城市 最高 / 最低 气温预报,比拼冷热更方便
    县/区 今天周二 (05月14日) 白天 今天周二 (05月14日) 夜间
    天气状况 风力方向 最高温度 天气状况 风力方向 最低温度
    西宁
    大通 局部多云

    局部多云

    东风 2 21℃ 局部多云

    局部多云

    东风 2 8℃
    ?#20197;?/a> 局部多云

    局部多云

    东风 2 23℃ 局部多云

    局部多云

    东风 2 8℃
    湟中 局部多云

    局部多云

    东风 2 20℃ 局部多云

    局部多云

    东风 2 8℃
    海东
    海东 少云

    少云

    东南偏东风 2 23℃ 多云

    多云

    东南偏东风 2 8℃
    民和 局部多云

    局部多云

    东南风 2 26℃ 局部多云

    局部多云

    东南风 2 11℃
    化隆 局部多云

    局部多云

    东南偏南风 2 26℃ 局部多云

    局部多云

    东南偏南风 2 11℃
    循化 零散阵雨

    零散阵雨

    东南偏东风 2 18℃ 阴天

    阴天

    东南偏东风 2 7℃
    冷湖 晴

    西北风 3 16℃ 局部多云

    局部多云

    西北风 3 4℃
    平安 多云

    多云

    东风 2 19℃ 阴天

    阴天

    东风 2 8℃
    黄南
    黄南 局部多云

    局部多云

    东风 2 11℃ 多云

    多云

    东风 2 1℃
    尖扎 阴天

    阴天

    东风 2 19℃ 阴天

    阴天

    东风 2 9℃
    河南 雨夹雪

    雨夹雪

    西北偏西风 3 14℃ 阵雨

    阵雨

    西北偏西风 3 2℃
    海南
    海南 阵雨

    阵雨

    东北风 2 11℃ 阴天

    阴天

    东北风 2 1℃
    兴海 局部多云

    局部多云

    东北偏东风 2 13℃ 局部多云

    局部多云

    东北偏东风 2 0℃
    贵南 零散阵雨

    零散阵雨

    东北风 2 15℃ 局部多云

    局部多云

    东北风 2 4℃
    同德 局部多云

    局部多云

    东南风 2 18℃ 阵雨

    阵雨

    东南风 2 4℃
    共和 局部多云

    局部多云

    东北偏东风 2 14℃ 局部多云

    局部多云

    东北偏东风 2 1℃
    果洛
    果洛 零散阵雨

    零散阵雨

    东南风 2 18℃ 阵雨

    阵雨

    东南风 2 4℃
    班玛 阵雨

    阵雨

    东南偏南风 2 12℃ 雨

    东南偏南风 2 2℃
    ?#23454;?/a> 零散阵雨

    零散阵雨

    西南偏西风 2 12℃ 局部多云

    局部多云

    西南偏西风 2 0℃
    达日 阵雪

    阵雪

    西北偏西风 3 11℃ 阴天

    阴天

    西北偏西风 3 0℃
    久治 阴天

    阴天

    南风 2 13℃ 阴天

    阴天

    南风 2 4℃
    玛多 局部多云

    局部多云

    西南偏西风 2 8℃ 多云

    多云

    西南偏西风 2 -2℃
    玛沁 局部多云

    局部多云

    西北偏西风 3 17℃ 多云

    多云

    西北偏西风 3 4℃
    玉树
    玉树 局部多云

    局部多云

    西南偏南风 2 11℃ 零散阵雨

    零散阵雨

    西南偏南风 2 -1℃
    称多 零散阵雨

    零散阵雨

    西南偏西风 2 9℃ 冻雨

    冻雨

    西南偏西风 2 -1℃
    治多 局部多云

    局部多云

    西风 3 11℃ 零散阵雨

    零散阵雨

    西风 3 -3℃
    杂多 多云

    多云

    东北偏北风 2 6℃ 雨雪混合

    雨雪混合

    东北偏北风 2 -3℃
    曲麻莱 零散阵雨

    零散阵雨

    东北风 2 8℃ 阴天

    阴天

    东北风 2 -2℃
    海西
    海西 多云

    多云

    西南偏西风 2 17℃ 局部多云

    局部多云

    西南偏西风 2 4℃
    天峻 零散阵雨

    零散阵雨

    东南偏南风 2 12℃ 局部多云

    局部多云

    东南偏南风 2 1℃
    乌兰 阴天

    阴天

    西风 3 17℃ 局部多云

    局部多云

    西风 3 5℃
    茫崖 少云

    少云

    西南偏西风 3 19℃ 局部多云

    局部多云

    西南偏西风 3 5℃
    德令哈 局部多云

    局部多云

    西南偏西风 3 16℃ 阴天

    阴天

    西南偏西风 3 6℃
    海北
    海北 零散阵雨

    零散阵雨

    东南风 2 11℃ 局部多云

    局部多云

    东南风 2 1℃
    门源 阴天

    阴天

    东南风 2 22℃ 局部多云

    局部多云

    东南风 2 7℃
    祁连 局部多云

    局部多云

    东风 2 28℃ 局部多云

    局部多云

    东风 2 11℃
    刚察 局部多云

    局部多云

    南风 2 13℃ 零散阵雨

    零散阵雨

    南风 2 0℃
    格尔木
    格尔木 局部多云

    局部多云

    西北偏西风 3 20℃ 局部多云

    局部多云

    西北偏西风 3 8℃
    都兰 阴天

    阴天

    西风 3 16℃ 阴天

    阴天

    西风 3 3℃
    福建22选5开奖规则
   2. <mark id="bfb3w"><ruby id="bfb3w"></ruby></mark>
     1. <blockquote id="bfb3w"><sup id="bfb3w"></sup></blockquote>

      <thead id="bfb3w"><sup id="bfb3w"></sup></thead>

     2. <mark id="bfb3w"><ruby id="bfb3w"></ruby></mark>
       1. <blockquote id="bfb3w"><sup id="bfb3w"></sup></blockquote>

        <thead id="bfb3w"><sup id="bfb3w"></sup></thead>